Algemeen Overleg pensioenen

15 juni 2015 - In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer kondigen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid aan de handen ineen te slaan om de diversiteit in de pensioenfondsbesturen te bevorderen.

Aanleiding hiertoe zijn de recent verschenen nalevingsrapportage van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen en de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Daaruit blijkt dat nog niet alle pensioenfondsen vrouwen en jongeren tot veertig jaar in het bestuur hebben terwijl de Code Pensioenfondsen hierover wel normen bevat.

In de brief wordt eveneens ingegaan op de benoeming en het ontslag van leden van verantwoordingsorganen. Bij de aanpassing van de door beide organisaties opgestelde Code zal hier uitdrukkelijk aandacht aan worden besteed.