Leven lang ontwikkelen

8 oktober 2018 - De Stichting van de Arbeid heeft met een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de hoofdlijnen van de door het kabinet uitgewerkte aanpak van een Leven Lang Ontwikkelen ondersteunt. Het kabinet heeft die hoofdlijnen uiteengezet in een brief d.d. 27 september 2018 aan de Tweede Kamer, die een uitwerking is van de Kamerbrief d.d. 12 maart 2018. 

Sociale partners willen zich samen met overheid, onderwijs en andere organisaties inspannen voor een brede aanpak. Werkgevers en werknemers spelen hierbij een belangrijke rol, veel moet immers op de werkvloer gaan gebeuren. Investeringen zijn nodig, van werkgevers en werkenden, maar ook van de overheid. De gezamenlijke inzet is een succes maken van een leven lang ontwikkelen. Dan zullen alle partijen, waaronder het kabinet, de komende jaren geleidelijk aan meer hierin moeten investeren. Naast financiële middelen is structureel beleid nodig waarop kan worden voortgebouwd.. In het bijzonder voor de groep die nu minder makkelijk wordt bereikt, is ondersteuning, begeleiding/coaching en een laagdrempelig aanbod van belang. Met als doel iedereen in staat te stellen de eigen regie over zijn/haar loopbaan te nemen, ook degenen die nu minder meedoen aan scholing en ontwikkeling.

De Stichting van de Arbeid heeft haar brief geschreven met het oog op het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over een leven lang ontwikkelen op 9 oktober 2018.