Oproep met plan van aanpak voor meer diversiteit pensioenfondsbesturen

14 november 2018 - In een gezamenlijke brief roepen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid de pensioenfondsen en de voordragende werkgevers- en werknemersorganisaties op om de diversiteit in onder meer de pensioenfondsbesturen te vergroten. Bij de brief is een plan van aanpak gevoegd waarin handvatten worden gegeven om de diversiteit van pensioenfondsorganen te vergroten.

Daarnaast zijn goede voorbeelden opgenomen. Diversiteit draagt bij aan de kwaliteit van het bestuur omdat besluiten vanuit meerdere invalshoeken worden genomen. In het plan van aanpak is ook een modelconvenant opgenomen voor voordragende organisaties met het doel dat in onderlinge afstemming voordrachten worden gedaan en hierover afspraken worden gemaakt. Het is daarbij van belang dat pensioenfondsen regelmatig roosters van aan- en aftreden verstrekken en vacatures al in een vroeg stadium onder de aandacht brengen van de voordragende organisaties.

De Stichting van de Arbeid roept de voordragende organisaties op om met elkaar en met het pensioenfonds concrete afspraken te maken, zeker daar waar nog niet wordt voldaan aan de diversiteitsnormen van de Code Pensioenfondsen.