Handreiking Hoe maak ik mijn cao WagwEU proof?

Zoals bekend, dienen cao-partijen in hun cao de zogeheten ‘harde kern’ van hun arbeidsvoorwaarden zodanig te duiden zodat detacheerders snel weten waar gedetacheerde werknemers uit de EU-lidstaten, EER en Zwitserland in Nederland minimaal recht op hebben.

Een handreiking aan cao-partijen om de WagwEU in hun cao te implementeren
Om decentrale cao-partijen bij de vaststelling welke arbeidsvoorwaarden behoren tot de zogeheten ‘harde kern’ te faciliteren, heeft de Stichting van de Arbeid een handreiking opgesteld. Deze handreiking is gebaseerd op een recent rapport Expertoordeel inzake de WagwEU van prof. mr. Houwerzijl.