Opname van laagste loonschalen in de cao's

15 januari 2019 - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting van de Arbeid hebben cao-partijen aangeschreven die nog geen laagste loonschaal hebben opgenomen in de cao.

De aanwezigheid van een laagste loonschaal in de cao maakt het voor werkgevers gemakkelijker om een arbeidsbeperkte die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen en voor wie loonkostensubsidie wordt ingezet in dienst te nemen. In het belang van deze doelgroep is door het ministerie en de Stichting verzocht om een laagste loonschaal op te nemen in de cao.