Reactie Stichting van de Arbeid op internetconsultatie over uitbreiding benadelingsverbod voor klokkenluiders

5 maart 2019 - De Stichting van de Arbeid reageert op de internetconsultatie over de motie Bikker. Deze motie stelt een uitbreiding voor van het benadelingsverbod voor klokkenluiders zodat ook vrijwilligers en zzp’ers wettelijk beschermd worden tegen benadeling als gevolg van een melding.