Voorstellen voor de uitwerking van een leven lang ontwikkelen

7 juni 2019 – De Stichting van de Arbeid, NRTO en MBO Raad hebben een brief aan de Tweede Kamer geschreven met voorstellen voor de uitwerking van de kabinetsvoornemens over leven lang ontwikkelen. Er wordt onder andere aangedrongen op een herziening van de fiscale regels zodat het gebruik en de meeneembaarheid van een individueel ontwikkelbudget makkelijker wordt. De brief is geschreven met het oog op het Algemeen Overleg over een leven lang ontwikkelen dat voor dinsdag 11 juni a.s. staat gepland.