Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2019 | Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie maart 2018 – februari 2019

2 april 2019

Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie op. Hierin staan de belangrijkste bijdragen van sociale partners gedurende het afgelopen jaar om deze Europese kerndoelen te bereiken. Dit betreft de bijdragen die tot stand gekomen zijn via overleg in de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad (SER). Datgene wat sociale partners afzonderlijk hebben bijgedragen aan het bereiken van deze doelstellingen valt buiten dit verslag.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verzocht om samen met het Nationaal Hervormingsprogramma 2019 (NHP 2019) deze bijdrage naar de Eerste en Tweede Kamer te sturen en de Engelse vertaling naar de Europese Commissie.