Persberichten 2006

Intentieverklaring bevordering deskundigheid pensioenfondsbestuur ondertekend door voorzitters Stiichting van de Arbeid en CSO

14 december 2006

14 december 2006 - Pensioenfondsen moeten zich meer dan ooit inspannen om de deskundigheid van hun bestuursleden en leden van deelnemersraden te bevorderen. De nieuwe Pensioenwet, waarin ook de medezeggenschap en de principes voor goed pensioenfondsbestuur zijn vastgelegd, maakt dit des temeer noodzakelijk. Gebleken is dat er behoefte is aan een duidelijk en transparant stelsel van kwalitatief goede pensioenopleidingen.

Subsidie voor samenwerking bedrijven met onderwijsinstellingen

22 september 2006

22 september 2006 - Tachtig miljoen voor innovatie beroepsonderwijs

Unaniem advies over wijzigingen Toetsingskader avv

18 september 2006


Stichting van de Arbeid waarschuwt tegen Europese richtlijn overdraagbaarheid pensioenen

11 juli 2006

11 juli 2006 - De Stichting van de Arbeid maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond de Europese richtlijn ter verbetering van de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen. Dat heeft ze vandaag laten weten in een brief aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding voor deze brief is de bespreking in het Europees Parlement van het ontwerpverslag van mevrouw R. Oomen, rapporteur voor dit dossier.

Aanbeveling Stichting: CAO's gelden ook voor werknemers uit nieuwe E-lidstaten die hier komen werken

15 juni 2006

15 juni 2007 - De Stichting van de Arbeid vindt het van belang dat opportune CAO-bepalingen ook daadwerkelijk gelden voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten die in Nederland komen werken. Dat schrijft ze in een aanbeveling aan het bedrijfsleven.

Stichting en CSO houden vast aan convenant

22 mei 2006


Stichting geen voorstander van minimumuurloonsystematiek

13 april 2006

13 april 2006 - De Stichting van de Arbeid is geen voorstander van invoering van een minimumuurloonsystematiek, vanwege technische complicaties. Bovendien is er in Nederland inmiddels sprake van zowel arbeidsduurverlenging als arbeidsduurverkorting. In dit licht verdient invoering van een minimumuurloon een diepgaande doordenking. Dat schrijft de Stichting in een brief aan staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stichting doet voorstellen ter verbetering ontwerp-Pensioenwet

9 maart 2006


Jannie Mooren nieuwe secretaris Stichting

17 januari 2006