Home | Publicaties | Persberichten / Bezoeken | Persberichten 2014 | Stichting van de Arbeid presenteert website over aanpak psychosociale arbeidsbelasting

Stichting van de Arbeid presenteert website over aanpak psychosociale arbeidsbelasting

13 mei 2014

De Stichting van de Arbeid heeft een website laten ontwikkelen over de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting: www.arbocataloguspsa.nl. Deze is vanaf vanmiddag 16.00 uur beschikbaar. De voorzitter van de Werkgroep Arbo & Vitaliteit van de Stichting van de Arbeid, Mario van Mierlo, presenteert deze vanmiddag aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens de lancering van de SZW-campagne voor preventie van werkstress. Met de website krijgen werkgevers en werknemers een instrument in handen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en te verminderen.

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het gaat hierbij om werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. In opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft VHP Human Performance een handreiking ontwikkeld voor sectoren en bedrijven met oplossingen om PSA te voorkomen of te verminderen.

In drie stappen naar een branchegerichte aanpak
Het instrument is bedoeld voor werkgevers en werknemers in branches en sectoren die aan de slag willen met het arbeidsrisico PSA. Het geeft handvatten hoe PSA herkend kan worden en het biedt praktische oplossingen om de verschillende vormen van PSA te voorkomen of te verminderen.
Het wiel hoeft natuurlijk niet opnieuw te worden uitgevonden. Veel oplossingen op het gebied van PSA zijn al bekend. Deze zijn gebundeld en gerangschikt naar de verschillende vormen van PSA. Via filters kunnen oplossingen worden geselecteerd die specifiek van toepassing zijn in de eigen branche. In drie stappen maak je een op de eigen branche gerichte aanpak voor PSA, direct klaar voor gebruik. Hiermee kan PSA als een van de arbeidsrisico’s worden aangepakt en onderdeel uitmaken van de arbocatalogus.

Arbocatalogus
PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is primair verantwoordelijk voor de aanpak ervan in zijn bedrijf. Het gaat om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Maar het gaat er ook om dat de werkgever de werknemer die een verstoorde balans ervaart tussen werk en privé (bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking), ondersteunt, zodat deze werknemer aan de slag blijft.
In een arbocatalogus worden op sector- of brancheniveau prioritaire arbeidsrisico’s en daarmee samenhangende maatregelen beschreven. Individuele bedrijven kunnen vervolgens met behulp van de arbocatalogus hun eigen risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) invullen en daarmee de eigen bedrijfsrisico’s aanpakken.

De Stichting van de Arbeid bevordert het opstellen van arbocatalogi en het gebruik ervan in bedrijven door middel van het Project arbocatalogi dat tot het einde van dit jaar loopt. 
Informatie over de arbocatalogus in het algemeen en arbeidsrisico’s - zoals zwangerschap & werk of taal en veiligheidsrisico’s - in het bijzonder is te vinden op www.stvda.nl.


Noot voor de redactie
Meer informatie bij Cecile Lambregts, T 070 3499 726 of 06 13881368, c.lambregts@stvda.nl.