Home | Publicaties | Persberichten / Bezoeken | Persberichten 2017 | OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

Kinderarbeid

2 maart 2017 - Deze richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven hoe met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu.

Door te werken volgens de OESO-richtlijnen wordt uw onderneming transparanter en minder risicovol. Dat geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen. Want bedrijven zónder kinderarbeid, corruptie en vervuiling in hun keten krijgen gemakkelijker financiering, mogen leveren aan de overheid en zijn minder gevoelig voor maatschappelijke druk.

Op https://www.oesorichtlijnen.nl/ vindt u naast de OESO-richtlijnen ook alle andere actuele informatie met betrekking tot dit onderwerp. Bijvoorbeeld over het Nederlandse Nationale Contactpunt (NCP) en de NPC-code voor geschillenbeslechting.

Brief van ministerie van Buitenlandse Zaken

Functioneren Nationaal Contactpunt voor de OESO Richtlijnen