Home | Thema's | Arbeidsomstandigheden | Blik op werk Informatiebrochure Work Ability Index

Blik op werk Informatiebrochure Work Ability Index

19 november 2009 - Brochure van de Stichting Blik op Werk

Een goede gezondheid komt de individuele werknemer en de samenleving ten goede. Werknemers kunnen langer in goede gezondheid en met plezier werken. Hun arbeidscapaciteit wordt optimaal benut en verzuim en uitval(kosten) verminderen. Vergrijzing, structurele tekorten op de arbeidsmarkt en uitgaven voor volksgezondheid kunnen worden tegengegaan. Preventief gezondheidsbeleid speelt een belangrijke rol in het voorzien in een goede gezondheid van werknemers en hun behoud voor de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om bedrijfsbeleid op het gebied van workability (het fysieke, psychische en sociale werkvermogen), employability (het vermogen om productief en belonend werk te vinden) en vitaliteit (energie en motivatie).

Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld die een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Eén daarvan is de Work Ability Index (WAI) van de Stichting Blik op Werk. De WAI biedt werknemers en werkgevers de kans om iemands inzetbaarheid nauwkeurig in kaart te brengen. Hierdoor wordt het makkelijker om het werk af te stemmen op het eigen vermogen, behoeften en wensen. Zo kunnen er tijdig maatregelen worden genomen om energiek en gemotiveerd te blijven en uitval en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Meer uitleg over wat werkvermogen is, wat het instrument WAI inhoudt en wat de analyse- en toepassingsmogelijkheden zijn, staat in de Informatiebrochure Work Ability Index.

De Stichting Blik op Werk spant zich in voor een brede inzet van de WAI in Nederland. Meer informatie over de toepassing van de WAI, de Stichting Blik op Werk en een overzicht van licentienemers is te vinden op www.blikopwerk.nl/wai.