Home | Stichting | Statuten

Statuten

De Stichting van de Arbeid is opgericht bij akte, op 17 mei 1945 verleden voor notaris G.J. van Gendt, destijds te ’s Gravenhage. Sindsdien zijn de statuten drie maal gewijzigd, aanvankelijk in verband met een nieuwe wettelijke taak van de Stichting op het gebied van de loonvorming (1963) en daarna met name teneinde de statuten aan te passen aan gewijzigde maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen (1980 en 1996). De huidige statuten van de Stichting van de Arbeid zijn verleden op 20 maart 1996 voor notaris mr B.H. Dyserinck te ’s Gravenhage.