Home | Stichting | Zusterorganisaties

Zusterorganisaties

Peru

Dinsdag 12 juni 2018 zijn in de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Lima de handtekeningen gezet: de Asociación para el Trabajo in Peru is een feit! Voorzitter Andreas von Wedemeyer van werkgeversorganisatie Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Gerónimo López Sevillano, algemeen secretaris van vakcentrale CGTP hebben officieel de start van dit nieuwe instituut bekrachtigd.


De voorzitter van de werkgeversorganisatie SNI, Andreas von Wedemeyer, en de algemeen secretaris van de CGTP, Gerónimo López Sevillano, hebben de oprichtingsacte ondertekend.

Vijf werkgevers- en vakbondsleiders tekenen de oprichtingsacte: Rosa Helena Gonzalez, bestuur CGTP, Luís Villanueva, vice algemeen secretaris bouwbond Carmela Sifuentes, voorzitter van de asociación, vice voorzitter van CGTP Luís Salazar, directeur SNI David Lemor, adviseur SNI.

Verbetering sociale dialoog in Peru

De CGTP heeft sinds 2011 ingezet op de verbetering van de sociale dialoog in Peru en is hierbij volop ondersteund door de FNV in het kader van haar internationaal vakbondswerk. De Peruaanse vakbond bezocht sindsdien een aantal malen Nederland om zicht te krijgen op de werking van de sociale dialoog. Een enkele keer kwamen ze samen met de SNI- en andere werkgeversvertegenwoordigers, wat op zich al een unicum is. Na de eerste bezoeken werd het de Peruanen duidelijk dat in Nederland het bipartite overleg de kern is van de sociale dialoog. Dit bracht bij vakbond en werkgeversorganisatie een proces op gang om ook in Peru het bipartite overleg te starten. De noodzaak van een dialoog in Peru is urgent, vooral omdat de politieke situatie zeer instabiel is.


Luís Villanueva (vice alg. secretaris bouwbond), Leo Hartveld (FNV) en José Naranjo, directeur SNI, laten zien dat Nederlandse sociale partners (vooral FNV en DECP) een belangrijke steun zijn geweest voor de totstandkoming van de Peruaanse Stichting van de Arbeid.

Peruanen en Nederlanders vieren de oprichting van de Asociación para el Trabago in Peru

Asociación para el trabajo 

Gedurende dit proces heeft ook DECP, het internationale programma van VNO-NCW, zich aangesloten en is er een goede samenwerking ontstaan tussen Mondiaal FNV en DECP. Beide organisaties hebben werkgevers en vakbonden in Peru actief ondersteund bij het op gang helpen van een cultuur van dialoog, ook op bedrijfs- en sectoraal niveau. In 2016 heeft een delegatie van Peruaanse werknemers en werkgevers drie weken stage gelopen bij de Stichting van de Arbeid om een kijkje in de polderkeuken te nemen en de kneepjes van het vak te leren. Deze intensieve stage heeft uiteindelijk concreet effect gehad: de 'Asociación para el Trabajo in Peru' is nu officieel een feit en daarmee heeft de Stichting van de Arbeid een heuse zusterorganisatie.


Sip Nieuwsma en Peter Boorsma van DECP. Zij voeren vanuit DECP ook gesprekken met werkgevers en bonden uit Bolivia en Colombia over een proces van dialoog .

De ambassadeur van Nederland in Peru: Wiebe de Boer.