Gelijke beloning

Loonverschil m/v overheid versus bedrijfsleven


In het algemeen zijn binnen de publieke sector loonverschillen kleiner dan in de marktsector


De laagste functies betalen wat meer en de hoogste wat minder dan in de private sector. Verder werken er bij de overheid meer vrouwen met een hoge opleiding, terwijl het aandeel mannen met een hoge opleiding juist minder is: 70 procent tegen 58 procent. In het bedrijfsleven liggen deze percentages veel dichter bij elkaar: 29 procent van de vrouwen is hoger opgeleid en 30 procent van de mannen. Er werken bij de overheid bovendien meer vrouwen dan mannen. Deze factoren zijn samen goed voor een minder grote loonkloof m/v bij de overheid.