Home | Thema's | Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

Thema Arbeidsomstandigheden | Stichting van de Arbeid
© Liesbeth Sluiter

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Een werkgever heeft de plicht om een zo gezond en veilig mogelijke situatie na te streven in zijn bedrijf. In de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) staan algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. De Arbowet is een kaderwet en vormt de basis van de arbowetgeving. In het Arbobesluit en de Arboregeling is de wet nader uitgewerkt in concrete regels.

Sociale partners op decentraal niveau zetten zich in om de arbeidsomstandigheden in bedrijven en bedrijfstakken te verbeteren. De Stichting van de Arbeid faciliteert die inzet onder andere met het ontwikkelen van instrumenten, het stimuleren van het gebruik van arbocatalogi in sectoren en via het Steunpunt RI&E voor het midden- en kleinbedrijf.

Leeswijzer Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden: Veilig werken

Arbeidsomstandigheden: Gezonde levensstijl Arbeidsomstandigheden: Risico Inventarisatie en Evaluatie
Veilig en gezond werken
Hier vindt u informatie over een gezonde en veilige werkomgeving.
  Vitaliteit en gezonde leefstijl
Hier wordt ingegaan op de begrippen vitaliteit en gezonde leefstijl op de werkvloer.
Steunpunt RI&E
Hier vindt u alle informatie over de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).