Home | Thema's | Arbeidsomstandigheden | Vitaliteit en gezonde leefstijl

Vitaliteit en gezonde leefstijl

Het belang van vitaliteit en een gezonde leefstijl op de werkvloer wordt steeds meer onderkend. Met het oog op duurzame inzetbaarheid - iedereen moet langer doorwerken - vinden werknemers het belangrijk dat er op het werk gelegenheid is om meer te bewegen, te sporten, gezond te eten en dat er aandacht is voor het voorkómen van te grote werkdruk. Van werkgevers wordt verwacht dat een gezonde omgeving en leefstijl wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Het Convenant Gezond Gewicht en de Stichting van de Arbeid hebben gezamenlijk het thema ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’ op de werkvloer opgepakt. Vanaf 2009 is jaarlijks het symposium De Gezonde Werkvloer georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is om werkgevers en werknemers bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl en hen te stimuleren om hiermee zelf aan de slag te gaan binnen de eigen onderneming of organisatie.

Deskundigen hebben vanuit verschillende disciplines betoogd wat vitaliteit en een gezonde omgeving en leefstijl betekenen voor zowel het individu als de organisatie. Werkgevers en werknemers hebben met praktijkvoorbeelden laten zien hoe een gezonde omgeving en leefstijl positief kunnen uitwerken; maar ook wat de gevolgen kunnen zijn bij het ontbreken daarvan. Zij hebben ervaringen uitgewisseld over wat wel en wat niet werkt, hoe een mkb-bedrijf vitaliteit aanpakt, hoe ver de bemoeienis van de werkgever mag gaan, in hoeverre het de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is, etc.