Home | Thema's | Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Thema Arbeidsverhoudingen | Stichting van de Arbeid
© Liesbeth Sluiter

De Stichting van de Arbeid houdt zich vaak bezig met het thema arbeidsverhoudingen. Onder deze abstracte term gaat schuil datgene wat de betrekking tussen werkgever en werknemer kenmerkt. De Stichting kan door aanbevelingen aan het decentrale overleg een bijdrage leveren aan het omgaan op de werkvloer met vragen die niet onmiddellijk oplosbaar zijn.

Bevordering van gelijke behandeling

Dat geldt bijvoorbeeld voor de bevordering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de omgang met klokkenluiders, de rol van de medezeggenschap bij het vormgeven van het minderhedenbeleid in het bedrijf, de sollicitatiecode of de wijze waarop flexibel werken zowel de werkgever als de werknemer ten goed komt.

Diversiteit benutten

Om de verschillen tussen werknemers in identiteit, kennis en ervaring positief te benutten, heeft de Stichting van de Arbeid in samenwerking met de Raad voor het overheidspersoneelsbeleid (ROP) het project Diversiteit in bedrijf op 2 juli 2015 gestart. Meer informatie over dit project.