Home | Thema's | Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Thema Arbeidsvoorwaarden | Stichting van de Arbeid
© Liesbeth Sluiter

Van oudsher is de focus van de Stichting van de Arbeid gericht geweest op het bevorderen van de loononderhandelingen. De wijze van bemoeienis hiermee is sinds de oprichting van de Stichting wel ingrijpend veranderd. Van advisering aan het kabinet over de centrale loonpolitiek en de specifieke cao-akkoorden in de jaren vijftig van de vorige eeuw naar aanbevelingen aan het decentrale cao-overleg en adviezen aan het kabinet.

Advies over avv

Op verzoek van cao-partijen kunnen cao-bepalingen algemeen verbindend verklaard worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Stichting van de Arbeid adviseert de minister van SZW indien deze belangrijke wijzigingen voorneemt met betrekking tot de Wet avv dan wel het Toetsingskader avv. Bovendien adviseert de Stichting de minister incidenteel over specifieke avv-kwesties.


Nieuws