Home | Thema's | Arbeidsvoorwaarden | Regeling deeltijd-WW

Regeling deeltijd-WW

Tussen 1 april 2009 en 1 juli 2011 konden bedrijven gebruik maken van deeltijd-WW. De regeling Deeltijd-WW houdt in dat de werktijd met minimaal 20% en maximaal 50% kan worden bekort. De werkgever is alleen loon verschuldigd over de gewerkte uren. De werknemer ontvangt WW over de niet gewerkte uren.

Deeltijd-WW is bedoeld om werkgevers, die te maken hebben met een tijdelijke neergang in de activiteiten, financiële ondersteuning te bieden om de 'leegloop' te bekostigen en daarmee hun vakkrachten te behouden. Voor werknemers betekent deeltijd-WW dat hun dienstverband in stand blijft ondanks dat zij tijdelijk voor een deel in de WW zitten.

Om gebruik te kunnen maken van de regeling deeltijd-WW dienen op decentraal niveau de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging het eens te zijn over de aanvraag deeltijd-WW. Hierbij kunnen op decentraal niveau afspraken gemaakt worden over gehele of gedeeltelijke aanvulling op de WW-uitkering als onderdeel van een totaalpakket.
De regeling is een aantal malen verlengd en aangepast. Bij de voorlaatste verlenging zijn de scholingsafspraken aangescherpt; UWV zal strenger toetsen of de afgesproken scholing bijdraagt aan behoud of vergroting van de inzetbaarheid van werknemers.

Op deze pagina staan de publicaties van de Stichting van de Arbeid over dit onderwerp. Om de informatie over de Regeling toegankelijker te maken, is de vraag- en antwoordlijst Deeltijd-WW, wat betekent dat? steeds aangepast aan de actualiteit. Daarnaast is de regelgeving van SZW ten aanzien van deeltijd-WW opgenomen. Ook is een link gemaakt naar een uitgebreide website over subsidies en regelingen voor ‘leren en werken’.

Evaluatie bijzondere WTV en deeltijd-WW

De Stichting van de Arbeid reageert d.d. 25 juni 2012 op de conclusies van minister Kamp (SZW) met betrekking tot de regelingen bijzondere WTV en deeltijd-WW. De Stichting is het niet eens met de minister en stelt dat de maatregelen wel degelijk bijgedragen hebben aan behoud van werkgelegenheid. De Stichting vraagt de Tweede Kamer om haar kritische kanttekeningen te betrekken bij de vraag of in de toekomst nog plaats is voor dit soort crisismaatregelen.