Home | Thema's | Arbeidsvoorwaarden | Derde WW-jaar

Derde WW-jaar

Stichting PAWW | Private aanvulling WW & WGA

Uitvoering ‘derde WW-jaar’

Per 1 januari 2016 zijn de maximale duur en opbouw voor de Werkloosheidswet (WW) en voor de loongerelateerde periode van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) beperkt. De maximale duur is terug gebracht van 38 maanden naar 24 maanden en de opbouw is vanaf het elfde jaar arbeidsverleden een halve maand in plaats van een hele maand. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken de versobering van die duur en opbouw via cao-afspraken te repareren.

Stichting PAWW

Om cao-partijen te faciliteren heeft de Stichting van de Arbeid een landelijk fonds in het leven geroepen onder de naam ‘Stichting Private Aanvulling WW en WGA’ (PAWW). De Stichting PAWW wordt voor de administratieve uitvoering bijgestaan door Raet BV. Cao-partijen kunnen een afspraak over de reparatie van het zogenaamde ‘derde WW-jaar’ onder brengen bij de private Stichting PAWW. Werknemers betalen een bijdrage uit het brutoloon die door werkgevers wordt afgedragen aan het landelijk fonds. Indien een werknemer aan de voorwaarden voldoet kan deze in geval van werkloosheid of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid na afloop van de wettelijke uitkering een aanvulling uit dit fonds ontvangen. Alle relevante informatie met betrekking tot de regeling over en de uitvoering van het derde WW-jaar is terug te vinden op de website van de Stichting PAWW.

Hieronder staan de brieven vermeld die de Stichting van de Arbeid sinds 2013 over de uitvoering van het derde WW-jaar aan cao-partijen heeft gestuurd.