Stukloonnorm

Per 1 januari 2018 is een norm voor stukloon voor specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak mogelijk indien sprake is van speciale omstandigheden. Dit is mogelijk gemaakt door wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Op deze pagina treft u de procedure aan voor een verzoek voor een stukloonnorm. Een verzoek hiertoe kan door een werkgeversvereniging – al dan niet in overeenstemming met de werknemersvereniging – gericht worden aan de Stichting van de Arbeid.
In onderstaand schema krijgt u snel inzicht in de te volgen procedure.

 
De wetartikelen en de ministeriële regeling waarop de procedure is gebaseerd evenals de kosten waarmee een aanvraag gepaard gaat, treft u rechts op deze pagina aan.

Werkgeversorganisaties die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een verzoek hiertoe vanaf 25 juli 2017 richten aan de Stichting van de Arbeid:

Stichting van de Arbeid
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 – 3499579
info@stvda.nl