Home | Thema's | Europese aangelegenheden

Europese aangelegenheden

Thema Europese aangelegenheden | Stichting van de Arbeid
© Liesbeth Sluiter

De gang van zaken binnen de Europese Unie (EU) heeft veel invloed op de Nederlandse economie en de arbeidsverhoudingen. De Stichting van de Arbeid houdt zich vanuit deze achtergrond met de EU bezig. De Stichting van de Arbeid stuurt - via het ministerie van Economische Zaken - jaarlijks de bijdrage van de Nederlandse sociale partners in SER en Stichtingsverband aan de Nationale Hervormingsprogramma naar de Europese Commissie.

Sociale dialoog op Europees niveau

Een andere opdracht met betrekking tot de Europese aangelegenheden betreft de uitwerking - voor zover nodig – van afspraken die in het kader van de sociale dialoog op Europees niveau gemaakt zijn tussen de Europese koepels van vakcentrales (ETUC) en werkgeversorganisaties (Business Europe). Als daarom gevraagd is, stuurt zij jaarlijks naar dit Europese overleg updates van de uitwerking door sociale partners in Nederland.