Bijeenkomsten

Ervaring telt!

De Stichting van de Arbeid en de ministeries van OCW, SZW en EZ hebben op dinsdag 22 maart 2016 een bijeenkomst georganiseerd onder de titel: Ervaring telt! Het doel was om betrokkenen te informeren over de veranderingen in het EVC-stelsel per 1 januari 2016.

Presentaties

In een volle, vrolijke zaal heeft Tijs Pijls (Cinop) een historische schets van EVC gegeven, gevolgd door Patrick Leushuis (OCW) die de huidige stand van zaken heeft uiteengezet. Hierbij zijn de afspraken die de Stichting van de Arbeid en de ministeries van OCW, SZW en EZ hebben gemaakt in het kader van het nieuwe systeem van arbeidsmarktroute en onderwijsroute aan de orde gekomen. Daarna heeft Jef Staes een verhaal gehouden over hoe de afgelopen vijf jaar een verschuiving heeft plaatsgevonden van informatie-armoede naar een informatie-explosie, ofwel van 2-dimensionaal naar 3-dimensionaal, en welke gevolgen dat heeft voor het onderwijs en de arbeidsmarkt (http://www.jefstaes.com/keynotes/).

Tafelgesprekken

Na de pauze zijn de deelnemers getest op hun kennis over EVC door middel van ‘hoedje-op hoedje-af’. De dagvoorzitter, Rogier Elshout, is vervolgens in gesprek gegaan met enkele ervaringsdeskundigen over de rol die EVC speelt of heeft gespeeld in bedrijven en sectoren. In het tafelgesprek met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en OCW en SZW is ingegaan op de rol van EVC in de toekomst en hoe onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar kunnen aansluiten als het gaat om de erkenning van verworven competenties. Tot slot heeft de formele overdracht van de uitvoering van en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van EVC plaatsgevonden van Cinop/Kenniscentrum EVC naar de Stichting Examenkamer/Nationaal Kenniscentrum EVC.

De fotocarrousel geeft een impressie van de middag. Een verslag van de gesprekken volgt zo spoedig mogelijk.