Home | Thema's | Beroepsonderwijs en scholing | Laaggeletterdheid | Stimuleringsregeling Taalakkoorden

Stimuleringsregeling Taalakkoorden

Op 9 september 2016 is de Regeling Taalakkoorden gepubliceerd in de Staatscourant. Het ministerie van OCW steekt 5 miljoen euro in lokale en regionale initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden en in taalscholing voor werknemers.

Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor werknemers die laaggeletterd zijn. Meer dan de helft van de laaggeletterden in Nederland heeft werk maar deze groep is door hun beperkte taalvaardigheid minder productief en heeft minder mogelijkheden om door te groeien op de arbeidsmarkt. Ook samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau kunnen subsidie aanvragen voor taaltrajecten. Er geldt een maximum van 50.000 euro per aanvraag, waarbij de subsidie maximaal 67% van de subsidiabele kosten bedraagt.

Het kabinet investeert dit jaar ruim 74 miljoen euro om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het kabinet stelt als doel dat 45.000 volwassenen in de periode 2016 – 2018 aan een taalcursus beginnen. Daarnaast moeten 5000 nieuwe taalvrijwilligers worden getraind om aan de vraag naar taalscholing te kunnen voldoen.

Vanaf 1 januari 2017 tot 30 juni 2017 kunnen de aanvragen voor 2017 worden ingediend.
De aanvraagformulieren zijn vanaf 2 november 2016 beschikbaar.

Zie Regeling Taalakkoorden Actielijn 2 Tel mee met Taal dd 9 september 2016 (Staatscourant, nr. 47238)