Week van de Alfabetisering 2018

3 – 9 september 2018

Onze samenleving functioneert beter als iedereen kan meedoen. Helaas is dit voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland niet vanzelfsprekend. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Veelal is er ook sprake van een gebrek aan digitale vaardigheden. Zij lopen daardoor tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, solliciteren, gezondheid en gezinsleven. Met grote gevolgen voor het individu en de maatschappij, want laaggeletterdheid raakt iedereen. In sommige gevallen is het gelukt om die vicieuze cirkel te doorbreken, maar dat is niet voldoende. Het wordt tijd om een flinke slag te maken. Kom daarom tijdens de Week van de Alfabetisering van 3 tot en met 9 september in actie voor een geletterd Nederland.

Kijk op de website van de Week van de Alfabetisering wat u kunt doen. 

 

Week van de Alfabetisering