Home | Thema's | Beroepsonderwijs en scholing | Leven lang ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen

Leven lang leren

Veranderingen op de arbeidsmarkt en veranderingen in beroepen – digitalisering, automatisering, robotisering - maken dat werkenden en werkzoekenden zich voortdurend moeten blijven scholen. Om bij te blijven in het eigen vak én om inzetbaar te blijven voor andere functies wanneer de eigen functie verdwijnt. In sectoren waar veel arbeidsplaatsen verloren gaan (bijvoorbeeld de grafische sector of de detailhandel) is het van belang dat werknemers zich voorbereiden op uitstroom naar andere sectoren. Dit vraagt om een sterke leercultuur.

Het ontwikkelen van vaardigheden en kennis dient voortdurend de aandacht te hebben van werkgevers en werknemers. Werknemers moeten in staat worden gesteld om scholing te volgen - formele opleidingen/cursussen en informele scholing op de werkvloer - maar werknemers moeten hiertoe ook gemotiveerd zijn. Dit geldt voor jonge en oudere werknemers, voor hoog- en laagopgeleiden.

Lees verder over leven lang ontwikkelen 

Lees meer over de aanbevelingen aan cao-partijen (2008-heden) over dit thema

De Stichting van de Arbeid organiseert samen met AWVN, SER en het ministerie van SZW op vrijdag 28 juni 2019 van 9.30 tot 13.00 uur een bijeenkomst over individuele ontwikkelbudgetten.