Home | Thema's | Beroepsonderwijs en scholing | Leven lang ontwikkelen | Bijeenkomst over individuele ontwikkelbudgetten

Bijeenkomst over individuele ontwikkelbudgetten

De Stichting van de Arbeid organiseert samen met AWVN, SER en het ministerie van SZW op vrijdag 28 juni a.s. van 9.30 tot 13.00 uur een bijeenkomst over individuele ontwikkelbudgetten.

Het doel van de bijeenkomst is:

  • Meer te weten komen over wat wel en wat niet werkt bij eigen regie over individuele budgetten voor scholing en ontwikkeling. Enerzijds is het doel kennisuitwisseling in kleine groepen; anderzijds kan het de sociale partners helpen bij de ontwikkeling en aanscherping van beleid en regelgeving.
  • Kennis opdoen over de randvoorwaarden die de Belastingdienst stelt om in aanmerking te komen voor fiscale vrijstelling bij scholingsbudgetten. Het voorlichtingsdocument van de Belastingdienst wordt toegelicht en in kleinere sessies kunnen vragen worden gesteld en cases worden voorgelegd aan medewerkers van de Belastingdienst.

Meer informatie over de bijeenkomst en het programma.

U kunt zich aanmelden via de link op de website of door een mail te sturen aan F.Zeemans@awvn.nl