Home | Thema's | Arbocatalogus

Arbocatalogus

Thema Arbocatalogus | Stichting van de Arbeid
© Liesbeth Sluiter

Sinds 2007 hebben sociale partners met (financiële) steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de totstandkoming van arbocatalogi in sectoren en branches ondersteund. Eerst in het Project arbocatalogi (2007 – 2011) en vervolgens in het Vervolgproject arbocatalogi (2012 – 2014).

Leeswijzer arbocatalogus project

Arbocatalogus informatie
  Informatie over de arbocatalogus
Hier wordt ingegaan op het begrip arbocatalogus en de wettelijke context.
Arbocatalogus project
  Project arbocatalogi
Hier vindt u informatie over de voorgeschiedenis van de arbocatalogus, het Project arbocatalogi en het Vervolgproject arbocatalogi.
Arbocatalogus instrumenten
  Instrumenten
Hier treft u de instrumenten aan die behulpzaam zijn bij het opstellen of implementeren van een arbocatalogus en het opnemen van bepaalde arbeidsrisico’s in een arbocatalogus.
Arbocatalogus bijeenkomsten
  Bijeenkomsten
Overzicht van de bijeenkomsten die gehouden worden en treft u samenvattingen aan van reeds gepasseerde bijeenkomsten.


deArbocatalogus.nl Ontwikkel uw eigen arbocatalogus