Home | Thema's | Arbocatalogus | Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Arbomarkt: Pak het risico aan dat u niet wilt lopen

De Stichting van de Arbeid organiseerde op 25 november 2015 in het SER-gebouw een ARBOMARKT onder de titel 'Pak het risico aan dat u niet wilt lopen'.


De arbocatalogus, onbekend of onbemind?

De Stichting van de Arbeid heeft in oktober/november 2014 drie regionale bijeenkomsten - in Zwolle, Utrecht en Eindhoven - georganiseerd met het doel de implementatie van de arbocatalogus in sectoren en bedrijven te bevorderen.
Per bijeenkomst is een arbo-onderwerp centraal gesteld en is de werking van de arbocatalogus in een bepaalde sector belicht. Ter inleiding hierop zijn steeds twee deskundigen uitgenodigd om een korte presentatie te geven. Na afloop van de presentaties gingen de deelnemers in kleine groepen met elkaar in gesprek over hun ervaringen in de eigen branche of bedrijf en over het nut en de functie van de arbocatalogus.