Home | Thema's | Arbocatalogus | Instrumenten

Instrumenten

In het kader van het Vervolgproject arbocatalogi zijn ‘instrumenten’ ontwikkeld die kunnen helpen bij het opstellen, implementeren, uitbreiden of up tot date houden van een arbocatalogus. Op deze pagina vindt u een doorklik naar deze handreikingen, websites, onderzoeken en publicaties.

Handreikingen

Handreikingen bieden handvatten om bepaalde arborisico’s in uw arbocatalogus op te nemen. De volgende handreikingen zijn beschikbaar: 

Ter gelegenheid van de ARBOMARKT die op 25 november 2015 is georganiseerd, is een brochure samengesteld waarin deskundigen vertellen over deze handreikingen. Lees in de interviews hoe werkgevers, werknemers, brancheorganisaties en specialisten met arbeidsrisico’s omgaan en op welke manier zij gebruik maken van de handreikingen.

Websites


DeArbocatalogus.nl 
De Stichting van de Arbeid heeft DeArbocatalogus.nl vernieuwd! Oorspronkelijk is deze website in het kader van het project Arbocatalogi en in opdracht van de AWVN en MKB-Nederland ontwikkeld. Het is een website die speciaal gemaakt is voor brancheorganisaties en bedrijven die een eigen arbocatalogus willen opstellen. U kunt hier onder andere nagaan of een arbocatalogus zinvol en haalbaar is voor uw branche of bedrijf. U treft er informatie aan over verschillende arborisico’s zoals psychosociale arbeidsbelasting, machineveiligheid en fysieke belasting. Verder bevat de website software waarmee u zelf een arbocatalogus kunt ontwikkelen en implementeren.

Arbofocus.nl
ArboFocus is een digitale tool (instrument), ontwikkeld door de werkgeversorganisaties AWVN en De Baak en de medezeggenschapsopleidingsinstituten SBI en FNV Formaat. Dit instrument is bedoeld om u als werkgever en werknemer/ondernemingsraadslid te ondersteunen bij het vertalen van maatregelen uit de arbocatalogus naar uw organisatie.

Publicaties/onderzoeken

Verschillende publicaties en onderzoeken bieden informatie over de arbocatalogus en kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen of implementeren van uw arbocatalogus.
De volgende publicaties/onderzoeken (in opdracht) van de Stichting van de Arbeid zijn beschikbaar: 

 

Arbocatalogi - instrumenten
Bedrijfshulpverlening (BHV)