Home | Thema's | Arbocatalogus | Instrumenten

Instrumenten

In het kader van het Vervolgproject arbocatalogi zijn ‘instrumenten’ ontwikkeld die kunnen helpen bij het opstellen, implementeren, uitbreiden of up to date houden van een arbocatalogus. Op deze pagina vindt u een doorklik naar deze handreikingen, websites, onderzoeken en publicaties.

Handreikingen

Handreikingen bieden handvatten om bepaalde arborisico’s in uw arbocatalogus op te nemen. De volgende handreikingen zijn beschikbaar: 

Deze handreikingen worden in de periode oktober 2018 – juni 2019 geactualiseerd en zullen daarna te vinden zijn op de website van het SER Arboplatform (www.ser.nl)

Ter gelegenheid van de ARBOMARKT die op 25 november 2015 is georganiseerd, is een brochure samengesteld waarin deskundigen vertellen over deze handreikingen. Lees in de interviews hoe werkgevers, werknemers, brancheorganisaties en specialisten met arbeidsrisico’s omgaan en op welke manier zij gebruik maken van de handreikingen.

Websites

DeArbocatalogus.nl 
De Stichting van de Arbeid heeft DeArbocatalogus.nl vernieuwd! Oorspronkelijk is deze website in het kader van het project Arbocatalogi en in opdracht van de AWVN en MKB-Nederland ontwikkeld. Het is een website die speciaal gemaakt is voor brancheorganisaties en bedrijven die een eigen arbocatalogus willen opstellen. U kunt hier onder andere nagaan of een arbocatalogus zinvol en haalbaar is voor uw branche of bedrijf. U treft er informatie aan over verschillende arborisico’s zoals psychosociale arbeidsbelasting, machineveiligheid en fysieke belasting. Verder bevat de website software waarmee u zelf een arbocatalogus kunt ontwikkelen en implementeren.

Publicaties/onderzoeken

Verschillende publicaties en onderzoeken bieden informatie over de arbocatalogus en kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen of implementeren van uw arbocatalogus.
De volgende publicaties/onderzoeken (in opdracht) van de Stichting van de Arbeid zijn beschikbaar: 

 

Arbocatalogi - instrumenten
Bedrijfshulpverlening (BHV)