Home | Thema's | Arbocatalogus | Instrumenten

Instrumenten

De Stichting van de Arbeid heeft instrumenten laten ontwikkelen die kunnen helpen bij het opstellen, implementeren, uitbreiden of up-to-date houden van een arbocatalogus. Er zijn handreikingen opgesteld die handvatten bieden om bepaalde arborisico’s in een arbocatalogus op te nemen, er is een website ontwikkeld die helpt bij het opstellen van een arbocatalogus en er zijn verschillende publicaties vervaardigd met informatie over het opstellen en gebruiken van een arbocatalogus.

Handreikingen

De onderstaande handreikingen worden in de periode eind 2018 – 2019 geactualiseerd. Na actualisatie zijn ze te vinden op de website van het SER Arboplatform dat sinds december 2018 in de lucht is. Op het SER Arboplatform werken de SER en de Stichting van de Arbeid samen aan het bevorderen van gezond en veilig werken. Het Arboplatform is het centrale informatiepunt voor arboprofessionals. Hier staan alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid, goedgekeurd door sociale partners, overzichtelijk bij elkaar. Naast informatievoorziening wil het platform kennisuitwisseling stimuleren en praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren bieden.

De volgende handreikingen zijn beschikbaar: 

De geactualiseerde handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk is inmiddels op het SER Arboplatform geplaatst.

Er is een brochure samengesteld waarin deskundigen vertellen over het gebruik van de handreikingen. Lees in de interviews hoe werkgevers, werknemers, brancheorganisaties en specialisten met arbeidsrisico’s omgaan en op welke manier zij gebruik maken van de handreikingen.

Websites

DeArbocatalogus.nl 

De Arbocatalogus.nl is een website die speciaal gemaakt is voor brancheorganisaties en bedrijven die een eigen arbocatalogus willen opstellen. U kunt hier onder andere nagaan of een arbocatalogus zinvol en haalbaar is voor uw branche of bedrijf. U treft er informatie aan over verschillende arborisico’s zoals kantooromgeving, machineveiligheid en fysieke belasting. Verder bevat de website software waarmee u zelf een arbocatalogus kunt ontwikkelen en implementeren.

Oorspronkelijk is deze website in het kader van het (eerste) project Arbocatalogi en in opdracht van de AWVN en MKB-Nederland ontwikkeld. In 2014 heeft de Stichting van de Arbeid de website geactualiseerd. Inmiddels is de website opnieuw toe aan een update. Informatie hierover volgt in de loop van 2019.  

Publicaties/onderzoeken

Verschillende publicaties en onderzoeken bieden informatie over de arbocatalogus en kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen of implementeren van uw arbocatalogus.
De volgende publicaties/onderzoeken (in opdracht) van de Stichting van de Arbeid zijn beschikbaar: 

 

Arbocatalogi - instrumenten
Bedrijfshulpverlening (BHV)