Home | Thema's | Sociale zekerheid en zorg

Sociale zekerheid en zorg

Thema Sociale zekerheid en zorg | Stichting van de Arbeid
© Liesbeth Sluiter

In Nederland zijn werknemers via de werknemersverzekeringen WW en WIA van inkomen verzekerd als zij werkloos of meer dan 35% arbeidsongeschikt raken. De uitvoering van de werknemersverzekeringen is in handen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). In de werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg van de Stichting van de Arbeid wordt de uitvoering en uitwerking van de werknemersverzekeringen besproken.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid verminderen

Daarnaast wordt gekeken naar maatregelen waarmee arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voorkomen kunnen worden. Ook kijkt de werkgroep SZZ naar manieren om mensen vanuit een uitkering naar werk te leiden. De Stichting van de Arbeid brengt hiertoe aanbevelingen en handreikingen uit aan cao-partijen. Tevens adviseert de Stichting van de Arbeid de politiek op het gebied van sociale zekerheid.