Home | Werkkamer

De Werkkamer

Bijeenkomst van De Werkkamer
Bijeenkomst van De Werkkamer (Fotograaf Dirk Hol)

Op 14 maart 2013 hebben sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘De Werkkamer’ opgericht. Met het instellen van De Werkkamer wordt beoogd het onderlinge overleg en de samenwerking te intensiveren. Daarbij gaat het vooral om de verbinding te leggen tussen landelijk, sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid.

In eerste instantie zijn de activiteiten van De Werkkamer vooral gericht op het bevorderen van een betere samenwerking in de 35 arbeidsmarktregio’s tussen gemeenten en sociale partners. Dit is vooral van belang om in de marktsector uiteindelijk 100.000 mensen met een arbeidsbeperking en bij de overheid 25.000 mensen aan het werk te helpen op zogenaamde ‘garantiebanen’. Deze garantiebanen betreffen een afspraak uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 tussen de centrale werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en het kabinet.  

Meer informatie: