Links

Ministerie van SZW

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vooral informatie over de Wajong, de sociale werkvoorziening, de Participatiewet en de Wet banengarantie en quotum arbeidsbeperkten. 


UWV

Het UWV heeft een apart gedeelte op de website opgenomen met nadere informatie over de arbeidsmarkt en specifiek over Wajongers en Wsw-ers. Naast beleidsinformatie staan er ook veel arbeidsmarktcijfers vermeld over de regio’s.


Programmaraad

De Programmaraad heeft een website met onder meer handreikingen, praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio en informatie over (voorlichtings)bijeenkomsten. Een belangrijk deel van deze informatie is gewijd aan de banenafspraak, de Werkbedrijven, de Wajong en de Participatiewet.


Sociale partners

Op de websites van sociale partners is onder meer informatie terug te vinden over (de implementatie van) de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord, de Wajong, SW-bedrijven en de Participatiewet.
  • FNV             
           
    
   
Links