Samenstelling van de Werkkamer

De samenstelling van de Werkkamer:

Voorzitter

 • Chris Simons (wethouder Middelburg)

Leden namens de Stichting van de Arbeid

Werkgeversorganisaties

 • Harry van de Kraats (VNO-NCW/MKB)
 • Rob Slagmolen (VNO-NCW/MKB)
 • Jules Sanders (LTO-Nederland)

Werknemersorganisaties

 • Kitty Jong (FNV)
 • Peter Wiechmann (FNV)
 • Willem Jelle Berg (CNV)
 • Nic van Holstein (VCP)

 • Adri den Bakker (plaatsvervanger FNV)
 • Gerard van Santen (plaatsvervanger CNV)
 • Sacha Heemskerk (plaatsvervanger VCP)

Leden namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • Friso Douwstra (wethouder Leeuwarden)
 • Rutger Groot Wassink (wethouder Amsterdam)
 • Mark Sandmann (wethouder Apeldoorn)
 • John van den Heuvel (wethouder Lelystad)
 • Stella van Gent (agendalid, wethouder Friesland)

Adviserende leden

 • Carsten Herstel (ministerie van SZW)
 • Fred Paling (UWV)

Secretariaat

 • Rianne Lannoye (VNG)
 • Femke Verdiesen (StvdA)