Home | Wmo-kamer

Wmo-kamer

Thuiszorg in Amsterdam
Fotograaf: Liesbeth Sluiter

Oprichting

Op 16 maart 2016 hebben sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in navolging van De Werkkamer besloten tot het instellen van de ‘Wmo-kamer’. Met de Wmo-kamer beogen partijen evenals met De Werkkamer het onderlinge overleg en de samenwerking te intensiveren.

Doel

In de Wmo-kamer worden vooral onderwerpen met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die onder de regie van gemeenten in de regio’s plaatsvindt, besproken. Daarbij valt onder meer te denken aan thuisondersteuning en de gevolgen hiervan op de werkgelegenheid en het zorgaanbod.

Samenwerkingsverklaring StvdA en VNG
De Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 16 maart 2016 tijdens een SER-conferentie in Amersfoort een verklaring over de oprichting van de Wmo-kamer ondertekend.
Fotograaf: Dirk Hol

De Wmo-kamer is in september 2016 van start gegaan. De VNG en de Stichting van de Arbeid behouden ieder hun eigen bestuurlijke rol en verantwoordelijkheid omdat de Wmo-kamer geen apart adviesorgaan is maar een overlegplatform tussen beide organisaties. Wel neemt de overheid als waarnemer deel aan het overleg. Uitdrukkelijk is het niet de bedoeling onderwerpen te agenderen die zijn voorbehouden aan cao-partijen.

Nieuws:
 
StvdA sectorplannen nieuws

23 maart 2018 - VNG en Stichting van de Arbeid zetten activiteiten WMO-kamer op andere wijze voort
 
 
16 maart 2016 - Naast De Werkkamer stellen VNG en Stichting van de Arbeid Wmo-kamer in

 

StvdA Actieteam Crisisbestrijding informatie over sectorplannen

Samenstelling Wmo-kamer