Jaarverslag 1983

De toenemende activiteiten in het kader van de Stichting van de Arbeid op diverse terreinen vormden aanleiding om van vanaf 1980 jaarlijks een overzicht van de werkzaamheden samen te stellen.

Ook in 1983 werd over vele onderwerpen tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers overleg gevoerd.

Voor het overzicht over het jaar 1983 is - mede naar aanleiding van reacties op de voorgaande verslagen - de oorspronkelijk gekozen opzet aangehouden.