Jaarverslag 1984

Ook in het jaar 1984 werd in de Stichting van de Arbeid over talrijke onderwerpen overleg gevoerd tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Zoals uit dit verslag van werkzaamheden moge blijken, stond het overleg in belangrijke mate in het teken van het Stichtingsakkoord van november 1982.

Overigens is de gebruikelijke opzet van het verslag - inmiddels het vijfde in de reeks - gehandhaafd.