1986

Belangrijk in het verslagjaar was een Akkoord dat op 2 mei 1986 in de Stichting van de Arbeid werd bereikt tussen de sociale partners en het kabinet.

Dit Akkoord was in feite een vervolg op de overeenkomsten van 1982 en 1984 (verbetering werkgelegenheid, rendementsherstel, bestrijding (jeugd)werkloosheid).

Mede in verband met de voorbereidingen van het Akkoord van 2 mei 1986 zijn de werkzaamheden van de Stichting van de Arbeid in 1986 verder uitgebreid als voortzetting van een ontwikkeling die zich rond 1980 had ingezet.

Zoals uit het verslag blijkt, vonden de werkzaamheden van de Stichting in hoofdzaak plaats in het kader van een 25-tal commissies en werkgroepen, waarvoor in totaal ruim 120 vergaderingen door het secretariaat werden voorbereid.