Jaarverslag 1989

Voor u ligt het verslag van werkzaamheden over het jaar 1989, het tiende in de reeks sinds de Stichting van de Arbeid in 1980 de jaarlijkse rapportage van haar werkzaamheden hervatte.

Ook in 1989 is in het kader van de Stichting intensief beraad gevoerd over een groot aantal onderwerpen. Aan het werk in de Stichting - in dit verslagjaar werden 122 vergaderingen gehouden - namen ca. 150 personen deel. Opmerkelijk daarbij is dat niet alleen de hoeveelheid van onderwerpen die aan de orde komen, zich gestadig uitbreidt; ook de variƫteit daarin neemt toe.

Beide partijen in de Stichting vertegenwoordigd - werkgevers en werknemers - hebben zich in het verslagjaar wederom bijzonder ingezet om het overleg over vaak ingewikkelde en gevoelige onderwerpen tot een goed einde te brengen. Van de belangrijkste, in 1989 uitgebrachte nota's en adviezen is een overzicht in een aparte bijlage bij het verslag gevoegd.


mr. H.P. Engel
secretaris