Jaarverslag 2006

Verslag van werkzaamheden 2006
Juni 2007 - publicatienr. 5/07

Het jaar 2006 is in termen van het overleg in de Stichting van de Arbeid een heel gewoon jaar. De verhouding tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en kabinet was in een rustiger vaarwater terecht gekomen. Dat betekent overigens niet dat het rustig was. Integendeel, er was meer dan voldoende werk aan de winkel. Sociale partners en kabinet hadden tijdens de Werktop van 1 december 2005 ambitieuze afspraken gemaakt om de kans op werk voor diegenen die (langdurig) aan de kant stonden, te vergroten. Ze hadden zichzelf één jaar gegeven om resultaat te boeken. Dat betekende dat alle hens gezamenlijk aan dek moest. De evaluatie in december 2006 toont aan dat dit voornemen ook grotendeels is vervuld.

Druk was het ook omdat het kabinet de Stichting tot de zomervakantie veelvuldig om advies vroeg. Toen echter onverwachts halverwege het jaar het kabinet demissionair werd, stopte de stroom adviesaanvragen vrijwel geheel.

Natuurlijk waren er de kwesties waar sociale partners het onderling verre van meteen over eens waren. Zo is gedurende het hele jaar binnen de Stichting en tussen Stichting en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesproken over de voorwaarden voor openstelling van de grenzen voor werknemers uit de nieuwe EU-landen. Ook over de financiering van de kinderopvang verschilden sociale partners van mening. In deze laatste kwestie hakte het kabinet de knoop door.
Na ampel beraad werden sociale partners het eens over de oplossing van de vraag hoe werknemers zouden bijdragen aan de WGA-premie. De demissionaire status van het kabinet zorgde er echter voor dat deze kwestie niet in 2006 werd opgelost. Wachten op de nieuwe regeringsploeg luidde het parool.

Op het personele vlak kende de Stichting van de Arbeid een grote verandering. Na ruim 15 jaar nam Eddy Broekema afscheid. Hij stond al die jaren garant voor een goed functionerend secretariaat. Tijdens zijn afscheidssymposium op 20 april bleek hoe hij daarin gewaardeerd werd. 
 
Jannie Mooren
secretaris