Jaarverslag 2007

Verslag van werkzaamheden 
September 2008 - Publicatienr. 03/08

In 2007 liep veel anders dan normaal. Het was een jaar zonder Voor- of Najaarsoverleg. De eerste officiële ontmoeting tussen kabinet Balkenende-IV en sociale partners vond pas op 27 juni plaats toen de al bij de start van het kabinet aangekondigde Participatietop plaatsvond. De verdeeldheid tussen sociale partners over de mogelijke wijziging van het ontslagrecht was de reden dat deze top even op zich liet wachten.
De onenigheid over het ontslagrecht domineerde het hele jaar het sociaaleconomisch debat in de media. Het O-woord, waarmee de kwestie op den duur werd aangeduid, heeft uiteraard ook de gang van zaken en de samenwerking binnen de Stichting beïnvloed.

Na afloop kan echter worden vastgesteld dat in 2007 sociale partners in de Stichting van de Arbeid veel werk hebben verzet. Het jaar begon met een belangrijk akkoord tussen kabinet en Stichting van de Arbeid over het Kader voor samenwerking ten behoeve van de handhaving van regelingen bij grensoverschrijdende arbeid. De beide voorzitters van de Stichting hebben zich het hele jaar door gezamenlijk en met hart en ziel hebben ingezet om het onderwerp laaggeletterdheid op de agenda te zetten. En op dat ene advies na zijn alle adviezen, aanbevelingen en convenanten gezamenlijk opgesteld.
Dit jaarverslag geeft een samenvatting van al deze activiteiten.