Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties

Publicaties Stichting van de Arbeid

21 april 2016: De Stichting van de Arbeid heeft op 18 april afspraken gemaakt over oplossingen om de ervaren knelpunten ten aanzien van de uitvoering van de Wet werk en zekerheid weg te nemen.

20 april 2016: Ministerie van Algemene Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondertekenen het Charter Diversiteit, een initiatief van de Stichting van de Arbeid.

12 april 2016: Stichting van de Arbeid geeft in een brief aan minister Asscher de stand van zaken met betrekking tot de bevordering van intersectorale samenwerking op het gebied van scholing.

22 februari 2016: Voortgang sectorplannen 3e tranche (PDF)


Uitgelicht

Uitkomsten Wet werk en zekerheid  Aanpassingen Wet werk en zekerheid