Laatste nieuws

Twitter Twitter
 RSS RSS

8 september 2014: De Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht organiseren 7 oktober 2014 Symposium De Gezonde Werkvloer: De vloer op! over een gezonde leefstijl en een gezonde werkomgeving.
 
29 augustus 2014: Update voortgang sectorplannen (PDF, 756 kB) 
 
Vooraankondiging regionale rondetafelgesprekken over de arbocatalogus
De Stichting van de Arbeid organiseert vier bijeenkomsten in de regio met als titel: De arbocatalogus, hét instrument voor veilig en gezond werken?
   
11 juli 2014: Stichting van de Arbeid stuurt cao-partijen brief over nadere uitwerking private aanvulling duur en opbouw WW (‘derde WW-jaar’). 
 
EVC-bericht nummer 7, juli 2014
In dit bericht o.a. nieuws over de vernieuwde toolbox duurzame inzetbaarheid van SZW, EVC in sectorplannen en voorbeelden van EVC-toepassingen in de praktijk.
   
27 juni 2014:  Stichting van de Arbeid stuurt minister Asscher haar advies met betrekking tot cao-naleving en cao-handhaving. Deze brief is tevens een aanbeveling aan decentrale cao-partijen.
   
5 juni 2014: Aanbeveling Stichting van de Arbeid: vrijaf op dinsdag 5 mei 2015