Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties


16 november 2016: Stichting van de Arbeid doet oproep aan Tweede Kamer om pensioenopbouw voor Wajongers op korte termijn mogelijk te maken

14 november 2016: De Werkkamer steunt wetsvoorstel inzake Praktijkroute en nieuw beschut werk

8 november 2016: Stichting van de Arbeid en overheid tekenen aangepast convenant EVC

8 november 2016: Uitgangspunten social return van De Werkkamer

Stage Peruanen
Peruanen willen ook een Stichting van de Arbeid

31 oktober 2016: De Stichting van de Arbeid vraagt de Tweede Kamer om het kabinet te bewegen de voorgenomen afschaffing van de scholingsaftrek per 1 januari 2018 (bezuiniging van 100 miljoen euro) in te trekken. 

Met de Regeling Taalakkoorden steekt minister Bussemaker 5 miljoen euro in de bestrijding van laaggeletterdheid en in taalscholing van laaggeletterde werknemers om hun taalvaardigheid te vergroten.  


Uitgelicht

Doorstart naar nieuw werk  
Aanpassingen Wet werk en zekerheid