Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties

15 mei 2017 - Het ministerie van SZW heeft in verband met de vele vragen van de uitvoerders van sectorplannen en DWSRA-pilots over de aangescherpte privacywetgeving een Handreiking privacy ontwikkeld.

15 mei 2017 - Website over derde WW-jaar heden gelanceerd (www.spaww.nl).

10 mei 2017 -  Stichting van de Arbeid stuurt brief aan cao-partijen met uitleg over de landelijke uitvoering van de private aanvulling WW en loongerelateerde WGA (derde WW-jaar).

1 mei 2017 - Update Voortgang pilots Doorstart naar werk (PDF, 844 kB) is beschikbaar.

10 april 2017 - Film van de werkconferentie 15 maart 2017: Sectorplannen, een schat aan ideeën.

4 april 2017 - De Stichting van de Arbeid verzoekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid niet als controversieel te beschouwen.

2 maart 2017 - De Stichting van de Arbeid vraagt aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

1 maart 2017 - Stichting van de Arbeid stuurt voorstel verbetering netto pensioenregeling aan de staatssecretarissen van SZW en van Financiën.


Uitgelicht

Doorstart naar nieuw werk
Aanpassingen Wet werk en zekerheid