Laatste nieuws

Twitter Twitter
 RSS RSS

Verkeerswaarschuwing
Van woensdag 27 augustus tot en met donderdag 3 september 2014 is sprake van verkeersoverlast op de Bezuidenhoutseweg. Tussen het Emmapark en de Prins Clauslaan (dat is vanaf SER-gebouw tot aan het kruispunt richting het NS-station) wordt er gewerkt aan kabels en leidingen. De rijweg wordt in die periode versmald tot 1 rijstrook. Het verkeer wordt tussen 7.00 en 19.00 uur ‘om en om’ geregeld door verkeersregelaars.
 
29 augustus 2014: Update voortgang sectorplannen (PDF, 756 kB) 
 
Vooraankondiging regionale rondetafelgesprekken over de arbocatalogus
De Stichting van de Arbeid organiseert vier bijeenkomsten in de regio met als titel: De arbocatalogus, hét instrument voor veilig en gezond werken?
   
11 juli 2014: Stichting van de Arbeid stuurt cao-partijen brief over nadere uitwerking private aanvulling duur en opbouw WW (‘derde WW-jaar’). 
 
EVC-bericht nummer 7, juli 2014
In dit bericht o.a. nieuws over de vernieuwde toolbox duurzame inzetbaarheid van SZW, EVC in sectorplannen en voorbeelden van EVC-toepassingen in de praktijk.
   
27 juni 2014:  Stichting van de Arbeid stuurt minister Asscher haar advies met betrekking tot cao-naleving en cao-handhaving. Deze brief is tevens een aanbeveling aan decentrale cao-partijen.
 
Week van de Alfabetisering 8 – 14 september 2014
 
27 juni 2014: De Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht organiseren 7 oktober 2014 Symposium De Gezonde Werkvloer: De vloer op! over een gezonde leefstijl en een gezonde werkomgeving.
 
5 juni 2014: Aanbeveling Stichting van de Arbeid: vrijaf op dinsdag 5 mei 2015