Laatste nieuws

Twitter Twitter
 RSS RSS

22 mei 2015: Indiening voor sectorplannen derde tranche is verruimd tot 15 september 2015. Meer informatie  
 
8 mei 2015: De Stichting van de Arbeid vraagt het ministerie van SZW in een brief om producten en diensten van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak via het Arboportaal beschikbaar te stellen en te borgen. 
 
30 april 2015:  Werkkamer wil dat scholieren met een beperking zonder extra indicatiestelling tot de doelgroep van de banenafspraak worden gerekend.
 
20 april 2015: De lijst met initiatieven voor de 3e tranche sectorplannen (PDF, 623 kB) is geactualiseerd.
 
20 april 2015: update sectorplannen 1e en 2e tranche (PDF, 1318 kB)
 
17 april 2015: De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen in een brief op om afspraken te maken over de private aanvulling WW en WGA. 
 
15 april 2015: De Stichting van de Arbeid laat de Tweede Kamer - ter voorbereiding van het debat op 16 april - weten dat zij erop rekent dat de Wet werk en zekerheid wordt nageleefd conform het Sociaal Akkoord.
 
8 april 2015: Diversiteit in bedrijf  is een project van de Stichting van de Arbeid met als doel het stimuleren van diversiteit op de werkvloer. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid bedrijven en instellingen ondersteunen die naar meer diversiteit in hun bedrijf streven.  
 
1 april 2015: Het kabinet heeft de NHP 2015 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd inclusief de bijdrage van sociale partners.
 
19 maart 2015: Aandacht voor gezond en veilig werken in de Week van de RI&E van 15 tot en met 19 juni 2015