Laatste nieuws

Twitter Twitter
 RSS RSS

22 juli 2015 - Aanbeveling van de Stichting van de Arbeid over voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid boven 100.000 euro
 
22 juli 2015 - De Stichting van de Arbeid beveelt aan het begrip ‘partner’ voor het nabestaandenpensioen niet alleen te beperken tot gehuwden en samenwonenden met een samenlevingscontract.
 
3 juli 2015: Voortgang sectorplannen 3e tranche (PDF, 290 kB)
 
30 juni 2015 - De Stichting van de Arbeid brengt een aanbeveling aan decentrale cao-partijen uit over de vermelding van de normale arbeidsduur en het uurloon in cao’s.
   
29 juni 2015: Voorzitter Marjan Oudeman van het Actieteam crisisbestrijding biedt bij het stoppen van het Actieteam aan minister Asscher en voorzitters Ton Heerts en Michaël van Straalen het Overdrachtsdossier aan. Meer lezen
   
29 juni 2015 - De Stichting van de Arbeid stelt in een brief minister Asscher van SZW op de hoogte van de voortgang van de besprekingen over driehoeksrelaties.
 
29 juni 2015 – EVC-berichten nr. 9 met nieuws over EVC- en andere instrumenten die tot doel hebben het bevorderen van de arbeidsmobiliteit.
 
26 juni 2015 – Stichting van de Arbeid rapporteert minister Asscher van SZW over de stand van zaken van (intersectorale) scholing van in het bijzonder flexibele werknemers.
 
26 juni 2015: De Stichting van de Arbeid stuurt minister Asscher een brief waarin ingegaan wordt op de voortgang van de cao-afspraken in de zorg over nulurencontracten.
   
5 juni 2015 – De Werkkamer informeert arbeidsmarktregio’s per brief (PDF) over de ondernomen en te ondernemen acties om het doelgroepregister beter te vullen.