Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Week van de Werkstress 16 – 19 november 2015: sociale partners maken er werk van!


Laatste nieuws / publicaties

24 november 2015: De Stichting van de Arbeid heeft haar Afronding Sociaal Akkoord 11 april 2013 naar minister Asscher gestuurd. Hierin staat hoe de Stichting de uitvoering van alle gemaakte afspraken en maatregelen beoordeelt. Zij roept alle partijen op om hun bijdrage te blijven leveren aan het verminderen van de nog steeds veel te hoge werkloosheid.

24 november 2015: Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om de reparatie van de beperking van de WW en WGA concreet vast te leggen in cao’s.

20 november 2015: De Stichting van de Arbeid doet een dringend beroep op de Eerste Kamer om in te stemmen met het Belastingplan 2016.

16 november 2015: Gezamenlijke verklaring werkgevers en werknemers over de aanslagen in Parijs d.d. 13 november 2015

9 november 2015: Voortgang sectorplannen 3e tranche (PDF)

23 oktober 2015: VNG en Stichting van de Arbeid roepen staatssecretaris Klijnsma op om voor de banenafspraak regelingen bij UWV en gemeenten ook na 2016 gelijk te houden.

15 oktober 2015: Update van de factsheet banenafspraak beschikbaar.

9 oktober 2015: Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en Stichting van de Arbeid bevelen werkgeverschecklist ‘Wegwijs in het pensioen’ aan om pensioenbewustzijn onder werknemers te vergroten.