Laatste nieuws

Twitter Twitter
 RSS RSS

Verkeerswaarschuwing
Van woensdag 27 augustus tot en met donderdag 3 september 2014 is sprake van verkeersoverlast op de Bezuidenhoutseweg. Tussen het Emmapark en de Prins Clauslaan (dat is vanaf SER-gebouw tot aan het kruispunt richting het NS-station) wordt er gewerkt aan kabels en leidingen. De rijweg wordt in die periode versmald tot 1 rijstrook. Het verkeer wordt tussen 7.00 en 19.00 uur ‘om en om’ geregeld door verkeersregelaars.
 
Vooraankondiging regionale rondetafelgesprekken over de arbocatalogus
De Stichting van de Arbeid organiseert vier bijeenkomsten in de regio met als titel: De arbocatalogus, hét instrument voor veilig en gezond werken?
   
18 juli 2014: Update voortgang sectorplannen (PDF, 893 kB)
 
11 juli 2014: Stichting van de Arbeid stuurt cao-partijen brief over nadere uitwerking private aanvulling duur en opbouw WW (‘derde WW-jaar’). 
 
EVC-bericht nummer 7, juli 2014
In dit bericht o.a. nieuws over de vernieuwde toolbox duurzame inzetbaarheid van SZW, EVC in sectorplannen en voorbeelden van EVC-toepassingen in de praktijk.
   
27 juni 2014:  Stichting van de Arbeid stuurt minister Asscher haar advies met betrekking tot cao-naleving en cao-handhaving. Deze brief is tevens een aanbeveling aan decentrale cao-partijen.
 
Week van de Alfabetisering 8 – 14 september 2014
 
27 juni 2014: De Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht organiseren 7 oktober 2014 Symposium De Gezonde Werkvloer: De vloer op! over een gezonde leefstijl en een gezonde werkomgeving.
 
5 juni 2014: Aanbeveling Stichting van de Arbeid: vrijaf op dinsdag 5 mei 2015