Laatste nieuws

Twitter Twitter
 RSS RSS

24 april 2014: Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie benoemen leden monitoringscommissie Code Pensioenfondsen
 
22 april 2014: Overeenstemming over raamovereenkomst voor sectorplannen zorg
 
18 april 2014 – De handreiking Taal en veiligheidsrisico’s is als digitaal instrument beschikbaar. Het is een praktisch instrument om taalproblemen als oorzaak van onveilige situaties op de werkvloer aan te pakken.
 
16 april 2014: De Stichting van de Arbeid verzoekt de Eerste Kamer de Wet werk en zekerheid met voortvarendheid te behandelen.  
 
15 april 2014: Sectorplan Stedendriehoek goedgekeurd
  
15 april 2014: De bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie
 
11 april 2014: Update voortgang sectorplannen (PDF, 798 kB)