Laatste nieuws

Twitter Twitter
 RSS RSS

Extra voorlichtingsbijeenkomst over derde tranche sectorplannen
Het Actieteam crisisbestrijding organiseert 13 januari 2015, in samenwerking met SZW een extra voorlichtingsbijeenkomst.
 
16 december 2014: Stichting van de Arbeid heeft sympathie voor verruiming aanvraagtermijn waardeoverdracht pensioen, maar niet ongelimiteerd.
 
16 december 2014: De Stichting van de Arbeid heeft een Handreiking Veelgestelde vragen over bedrijfshulpverlening (PDF, 5 MB) uitgebracht.  
 
12 december 2014: Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid willen mogelijkheid behouden van indexatiedepots voor pensioenen.
 
8 december 2014: Geactualiseerde brochure van De Werkkamer beschikbaar.
 
5 december 2014: Nulurencontracten in de zorg 
De Stichting van de Arbeid schrijft minister Asscher dat een AMvB over een verbod op de nulurencontracten in de zorgsectoren nu niet noodzakelijk is.
    
7 november 2014: Update voortgang sectorplannen (PDF, 1,11 MB) 
           
5 juni 2014: Aanbeveling Stichting van de Arbeid: vrijaf op dinsdag 5 mei 2015