Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties


13 september 2017 - De Stichting van de Arbeid verzoekt decentraal overleg om na te gaan of hun cao loonschalen bevat tussen 100 en 120% wml voor de doelgroep van de banenafspraak en zo niet om deze alsnog op te nemen.

6 september 2017 - Stichting van de Arbeid stuurt brief aan cao-partijen met onder andere aankondiging dat de teksten voor de verzamel-cao en het reglement van het derde WW-jaar gereed zijn.

4 september 2017 - De Stichting van de Arbeid verzoekt decentrale cao-partijen om na te gaan of in hun cao de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 over de bovenwettelijke aanvullingen bij loondoorbetaling bij ziekte op de juiste wijze is opgenomen. 

7 augustus 2017 - Update Voortgang pilots Doorstart naar werk (PDF, 1 MB) is beschikbaar. 

25 juli 2017 - De Stichting van de Arbeid heeft de procedure voor het aanvragen van een stukloonnorm gepubliceerd.


Uitgelicht

Derde WW-jaar
Informatie over de uitvoering en de regeling van de private WW en WGA.
Stichting PAWW