Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties


2 maart 2017 - De Stichting van de Arbeid vraagt aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

1 maart 2017 - Stichting van de Arbeid stuurt voorstel verbetering netto pensioenregeling aan de staatssecretarissen van SZW en van Financiën.

Bovenwettelijke aanvullingen loondoorbetaling bij ziekte
10 februari 2017 - De Stichting van de Arbeid heeft via een brief aan de minister van SZW laten weten dat de meeste cao-partijen de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 naleven.

3 februari 2017 - De Stichting van de Arbeid verzoekt werkgevers/HR en medezeggenschapsorganen om voor scholing van hun ondernemingsraad gebruik te maken van een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut.

 


Uitgelicht

Doorstart naar nieuw werk
Aanpassingen Wet werk en zekerheid