Laatste nieuws

Twitter Twitter
 RSS RSS

Regionale rondetafelgesprekken over de arbocatalogus
29 september 2014: Stichting van de Arbeid organiseert regionale rondetafelgesprekken over de arbocatalogus en hoe ermee aan de slag te gaan op 21/10 (Zwolle), 28/10 (Nieuwegein) en 5/11 (Eindhoven).
 
17 oktober 2014: Website Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (good governance) gelanceerd, zie ook: www.mcpf.nl
   
16 oktober 2014: nieuws over derde tranche sectorplannen  
     
13 oktober 2014: Update voortgang sectorplannen (PDF, 788 kB)
 
10 oktober 2014: De Werkkamer pleit voor meer afstemming van voorzieningen die onder de Wajong en onder de Participatiewet vallen
  
7 oktober 2014: Verslag in tekst en beeld van het symposium De Gezonde Werkvloer
 
3 oktober 2014: Stichting van de Arbeid reageert hoofdzakelijk positief op Wetsvoorstel pensioencommunicatie. Wel zijn er nog een aantal aandachtspunten.
 
30 september 2014 – Sectorpilots vangnetters in de sectoren Vervoer, Land- en tuinbouw en Detailhandel zijn gestart. Sociale partners willen hiermee achterhalen of een eigen sectorspecifieke aanpak beter werkt om ziekteverzuim van ‘vangnetters’ te bekorten dan de aanpak van UWV.
 
24 september: Werkkamer brengt advies en Q&A-lijst voor loonwaardebepaling uit. 
      
5 juni 2014: Aanbeveling Stichting van de Arbeid: vrijaf op dinsdag 5 mei 2015