Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Bijeenkomsten

 

Ervaring telt! 
De Stichting van de Arbeid en de ministeries van OCW, SZW en EZ geven in een bijeenkomst op dinsdag 22 maart 2016 informatie over veranderingen van het EVC-stelsel per 1 januari 2016.


Laatste nieuws / publicaties

4 februari 2015 – Voorlopers uit de onderwijs- en cultuursector tekenen Charter Diversiteit.

27 januari 2016 - Stichting van de Arbeid omarmt, onder voorbehoud van twee inhoudelijke wijzigingen, het Wetvoorstel variabele pensioenuitkering van staatssecretaris Klijnsma.

27 januari 2016: De Stichting van de Arbeid informeert minister Asscher dat het verbod op nulurencontracten in de zorg is opgenomen in de cao van alle betrokken sectoren. Zij zal op later dit jaar de minister informeren over de implementatie van de gemaakte afspraken.

12 januari 2016: Voortgang sectorplannen 3e tranche (PDF)

14 december 2015: Stichting van de Arbeid brengt stappenplan voor voortzetting pensioenopbouw bij inkomen van meer dan 100.000 euro bij arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2015 onder de aandacht van cao-partijen en pensioenfondsbestuurders.

8 december 2015: de Stichting van de Arbeid geeft antwoord op vragen van minister Bussemaker over cao-afspraken ten aanzien van bbl-plekken.