Webinar Je verdiende loon! Gelijke beloning voor mannen en vrouwen

De Stichting van de Arbeid hield op donderdag 22 oktober 2020 een webinar die ging over gelijke beloning van mannen en vrouwen. De webinar was georganiseerd naar aanleiding van de recent gepubliceerde Handreiking Je verdiende loon!.

Adriana van Dooijeweert (voorzitter College voor de Rechten van de Mens), Paulien Osse (directeur Stichting Loonwijzer), Guusje Dolsma, (plaatsvervangend directeur VNO-NCW en MKB-Nederland) en Judy Hoffer (bestuurder FNV) gingen tijdens de webinar onder meer in op onderwerpen zoals: Wat veroorzaakt de Nederlandse loonkloof? Moet er meer loontransparantie zijn? Waarom is wereldwijd vergelijkend onderzoek naar lonen belangrijk? En wat kan de handreiking Je verdiende loon! betekenen voor werkgevers, HR-medewerkers, ondernemingsraden en individuele werknemers?

Gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid is een elementair beginsel in de arbeidsverhoudingen. Of het werk door een man of een vrouw wordt gedaan, mag geen verschil maken. Gelijkwaardig werk, ook als het om verschillende functies binnen de onderneming gaat, behoort volgens dezelfde beloningsmaatstaven beloond te worden. Dit beginsel is in de wet vastgelegd zowel als het gaat om gelijke beloning van mannen en vrouwen als wat betreft andere categorieën werknemers. Voor meer informatie en duidelijke stappenplannen kunt u de Handreiking Je verdiende loon! raadplegen op de website van de Stichting van de Arbeid.

Wilt u de Webinar terugkijken dan kunt u mailen naar info@stvda.nl