AsociaciĆ³n para el Trabajo (Zusterorganisatie in Peru)

AsociaciĆ³n para el Trabajo

Peruaanse Stichting van de Arbeid wettelijk erkend

Na ruim vier jaar intensieve samenwerking is op 23 september 2020 de Peruaanse ‘Asociación para el Trabajo’ ook wettelijk erkend en heeft de Stichting van de Arbeid nu officieel een zusterorganisatie erbij.

Oprichting van de Asociación para el Trabajo

Dinsdag 12 juni 2018 zijn in de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Lima de handtekeningen gezet om de oprichting van de Asociación para el Trabajo in Peru te bekrachtigen. Binnen deze organisatie werken ook in Peru werkgevers- en werknemersorganisaties samen.

De Peruaanse vakbondsbeweging CGTP was al sinds 2011 bezig met de verbetering van de sociale dialoog in Peru. Daarbij bood Mondiaal FNV ondersteuning. De Peruaanse vakbond bezocht sindsdien een aantal malen Nederland om zicht te krijgen op de werking van de sociale dialoog. Daarbij werden ook de Peruaanse werkgevers betrokken. De noodzaak van een dialoog in Peru is urgent, vooral omdat de politieke situatie zeer instabiel is.

Ook VNO-NCW heeft een internationaal programma: DECP. Er is een goede samenwerking ontstaan tussen Mondiaal FNV en DECP. Beide organisaties hebben werkgeversorganisaties en vakbonden in Peru actief ondersteund bij het op gang helpen van een cultuur van dialoog, ook op bedrijfs- en sectoraal niveau.


In 2016 heeft een delegatie van Peruaanse werknemers en werkgevers drie weken stage gelopen bij de Stichting van de Arbeid om een kijkje in de polderkeuken te nemen. Deze intensieve stage heeft effect gehad: de 'Asociación para el Trabajo in Peru' is een feit en daarmee heeft de Stichting van de Arbeid een heuse zusterorganisatie.

Lees hier de statuten van de Asociación para el Trabajo.

Zie ook: FNV over 10 jaar sociale dialoog in Peru