75 jaar Stichting van de Arbeid


Op 17 mei 2020 bestaat de Stichting van de Arbeid 75 jaar. Vrijwel meteen na afloop van de Tweede Wereldoorlog is de Stichting van de Arbeid opgericht.

Zes voorzitters van de toenmalige werkgeversorganisaties en vakbonden hadden al in de oorlogsjaren overleg gevoerd. Het was noodzakelijk om direct na de oorlog gezamenlijk te werken aan de wederopbouw van Nederland. Zij wilden houvast bieden in deze moeilijke tijden. Vanaf oktober 2019 besteden we maandelijks aandacht aan de rol en het belang van de Stichting gedurende deze 75 jaar.

Bekijk de proclamatie van de Stichting van de Arbeid die op 7 mei 1945 aan de muren van Amsterdam werd geplakt. Dit manifest was tijdens de eerste twee dagen na de bevrijding gedrukt op de persen van de Telegraaf. De Stichting van de Arbeid was een feit.