65 jaar: Het briljanten huwelijk

65 jaar Stichting van de Arbeid (2010) - Het briljanten huwelijk

Ter gelegenheid van haar 65-jarig bestaan organiseert de Stichting van de Arbeid een symposium in het Muntgebouw in Utrecht. Onder de titel Samen doen wat mogelijk is krijgen de genodigden ditmaal een internationale blik op de sociale dialoog met sprekers uit Frankrijk en België. De bijeenkomst wordt geopend en afgesloten door VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes respectievelijk FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

Minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner neemt het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst Samen doen wat mogelijk is. Naast een terugblik op 65 jaar Stichting geeft Donner wat beeldspraak om over na te denken: “Vijf en zestig jaren Stichting van de Arbeid. Als iemand zo oud wordt, dan is hij aan pensioen toe. Als een echtpaar zo lang bij elkaar blijft, is het een briljanten huwelijk. Niet een briljant huwelijk; een briljant huwelijk is anders. Dat heb je soms na een paar jaar al, en soms na 65 jaren nog niet. En de Stichting van de Arbeid viert wel een briljanten huwelijk, maar geen briljant huwelijk. Beide partners in het huwelijk zijn het doorgaans zo oneens, dat als ze het eens zijn, er plechtig van een akkoord gesproken wordt.”

65 jaar Stichting van de Arbeid. V.l.n.r. Bernard Wientjes, minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Agnes Jongerius.
V.l.n.r. Bernard Wientjes, minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Agnes Jongerius. Fotograaf: Dirk Hol.

Meer lezen:

  • Samen doen wat mogelijk is (Den Haag, 2010)