Thema pensioenen

Pensioenen

 

Het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd is na het loon de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Gemiddeld werkt een werknemer bij een voltijdbaan één dag in de week voor het pensioen. Een goed pensioen is belangrijk om ook na pensionering een bepaalde levensstandaard te kunnen voortzetten.

Belangrijke arbeidsvoorwaarde

De meeste werknemers in Nederland bouwen naast AOW ook een aanvullend pensioen op via hun werkgever. Gemiddeld betaalt de werknemer ongeveer een derde deel van de pensioenpremie en de werkgever twee derde deel. Via de werkgever is de pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Pensioen beperkt zich vaak niet tot een uitkering na pensionering maar biedt ook een dekking bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid.

Rol Stichting van de Arbeid

Omdat pensioen zo’n belangrijke arbeidsvoorwaarde is, besteedt de Stichting van de Arbeid hier van oudsher veel aandacht aan in de vorm van akkoorden, adviezen en aanbevelingen aan cao-partijen en pensioenfondsbestuurders.