De voorzitters van de StvdA: Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Tuur Elzinga (FNV)

Bestuur


Het bestuur van de Stichting van de Arbeid

Voorzitters
 • mr. I.D. Thijssen (VNO-NCW)
 • A. Elzinga (FNV) 

Werkgeversleden

 • G. Dolsma (VNO-NCW)
 •  drs. R.L.M.H. Puts (VNO-NCW)
 • drs. F.W. Vijselaar (VNO-NCW)
 • J. Vonhof (MKB-Nederland)
 • P.J. de Haan MSc (MKB-Nederland)
 • vacature (LTO-Nederland)
 • drs. H.P.L. van den Heuvel (LTO-Nederland)

Werknemersleden

 • P.J.M. Bolster-Damen (FNV)
 • mr. Z. Boufangacha (FNV)
 • B. van Weegberg (FNV)
 • P. Fey (CNV)
 • P. Fortuin (CNV)
 • drs. A.P.C.M. van Holstein (VCP)
 • drs. B.H. van der Wal EPP (VCP)

Download de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting van de Arbeid

Foto: Dirk Hol