Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties

12 september 2019: Stichting van de Arbeid aan de slag met arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

30 augustus 2019: Vacature beleidsmedewerker sociale zekerheid

23 juli 2019: Regionale verdeling Banenafspraak per regio geactualiseerd 

14 juni 2019: Inspectie SZW publiceert nieuwe Beleidsregel arbocatalogi 2019 met aanpassingen in de procedure rond het opstellen, toetsen en hanteren van arbocatalogi. 

7 juni 2019 - Stichting van de Arbeid, MBO Raad en NRTO doen in een brief aan de Tweede Kamer een aantal gezamenlijke voorstellen voor de uitwerking van de voornemens van het kabinet over leven lang ontwikkelen

9 april 2019 - Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars doen oproep aan minister Koolmees om knelpunten in de Wet waardeoverdracht klein pensioen weg te nemen.

2 april 2019 - De bijdrage van de Stichting van de Arbeid en de SER aan het bereiken van de EU-2020-doelstellingen in 2018/2019 Uitgelicht

Stukloon
Informatie over het stukloon in 2018.
Stukloonnorm bij dagbladbezorging

Derde WW-jaar
Informatie over de uitvoering en de regeling van de private WW en WGA.
Stichting PAWW