Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties

9 april 2019 - Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars doen oproep aan minister Koolmees om knelpunten in de Wet waardeoverdracht klein pensioen weg te nemen.

2 april 2019 - De bijdrage van de Stichting van de Arbeid en de SER aan het bereiken van de EU-2020-doelstellingen in 2018/2019 

6 maart 2019 - Vijfde Nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen verschenen. 

5 maart 2019 - De Stichting van de Arbeid heeft een uitgebreide reactie gestuurd naar de internetconsultatie over uitbreiding van het benadelingsverbod voor klokkenluiders. Uitgelicht

Stukloon
Informatie over het stukloon in 2018.
Stukloonnorm bij dagbladbezorging

Derde WW-jaar
Informatie over de uitvoering en de regeling van de private WW en WGA.
Stichting PAWW