Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties

17 januari 2019 -  De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben in een gezamenlijke brief aan de minister van SZW een voorstel op hoofdlijnen gedaan om het partnerbegrip voor het nabestaandenpensioen meer te uniformeren.

15 januari 2019 - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting van de Arbeid sturen gezamenlijk een brief aan cao-partijen over de opname van laagste loonschalen in de cao’s.

9 januari 2019 - De Stichting van de Arbeid heeft een handreiking Hoe maak ik mijn cao WagwEU proof? opgesteld. Deze handreiking is gebaseerd op een recent rapport van prof.mr. Houwerzijl

3 januari 2019 - Het kabinet ziet af van de in het regeerakkoord opgenomen bezuinigingen op de WIA. Ook de maatregelen omtrent loondoorbetaling bij ziekte wijzigen. 

21 december 2018 - Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen geëvalueerd en komen tot de conclusie dat deze nog onvoldoende bekend is bij stakeholders. 

 Uitgelicht

Stukloon
Informatie over het stukloon in 2018.
Stukloonnorm bij dagbladbezorging

Derde WW-jaar
Informatie over de uitvoering en de regeling van de private WW en WGA.
Stichting PAWW