Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties


13 september 2017 - De Stichting van de Arbeid verzoekt decentraal overleg om na te gaan of hun cao loonschalen bevat tussen 100 en 120% wml voor de doelgroep van de banenafspraak en zo niet om deze alsnog op te nemen.

6 september 2017 - Stichting van de Arbeid stuurt brief aan cao-partijen met onder andere aankondiging dat de teksten voor de verzamel-cao en het reglement van het derde WW-jaar gereed zijn.

4 september 2017 - De Stichting van de Arbeid verzoekt decentrale cao-partijen om na te gaan of in hun cao de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 over de bovenwettelijke aanvullingen bij loondoorbetaling bij ziekte op de juiste wijze is opgenomen. 


Uitgelicht

Derde WW-jaar
Informatie over de uitvoering en de regeling van de private WW en WGA.
Stichting PAWW