Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties

 

6 april 2018 - Het verslag van de Stichting van de Arbeid over de bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) en het NHP zelf is door minister Wiebes aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

6 april 2018 - O&O-organisaties houden eerste nationale conferentie over een leven lang ontwikkelen bij de Stichting van de Arbeid.  

23 maart 2018 - VNG en Stichting van de Arbeid besluiten tot halfjaarlijks bestuurlijk overleg over sociaal domein en beëindigen activiteiten Wmo-kamer in huidige opzet. Download de brief.

12 maart 2018 - Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om met een gezamenlijke inzet van sociale partners en kabinet een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden. Download de brief

12 maart 2018 – Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om voorgenomen communicatie over pensioenresultaten in koopkracht en in vaste euro’s apart te houden om verwarring bij deelnemers te voorkomen. Download de brief


 

Uitgelicht

Stukloon
Informatie over het stukloon in 2018.
Stukloonnorm bij dagbladbezorging

Derde WW-jaar
Informatie over de uitvoering en de regeling van de private WW en WGA.
Stichting PAWW